Освітні програми

  1. Головна
  2. Загальні відомості

Освітня програма — єдиний комплекс освітніх компонентів (предметів вивчення, дисциплін, індивідуальних завдань, контрольних заходів тощо), спланованих і організованих для досягнення визначених результатів навчання (стаття 1, Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII).

Типова освітня програма елементарного підрівня – це документ, який визначає основні засади й підходи до навчання в початковій мистецькій школі, мету та мінімальний нормативний зміст освіти елементарного підрівня, перелік освітніх компонентів (навчальних дисциплін та контрольних заходів), їх логічну послідовність та обсяг, що забезпечує набуття визначених компетентностей для досягнення здобувачами обов’язкових очікуваних результатів навчання.

Закон дозволяє навчальним закладам використовувати типову, затверджену Міністерством культури України, або працювати за розробленими самостійно освітніми програмами.

Держава визначає очікувані результати на кожному етапі навчання здобувача (після кожного року навчання) – а шлях досягнення цих результатів педагог може обирати сам.

Закон каже, що педагоги мають право на «академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі».

Типові навчальні програми з навчальних дисципін елементарного підрівня

Ударні інструменти
Музична грамота та практичне музикування
Музичний інструмент скрипка
Музичний інструмент баян
Музичний інструмент бандура
Музичний інструмент акордеон
Музичний інструмент Кларнет
«Музичний інструмент Саксофон» 3-4 рік навчання
Музичний інструмент Труба
Музичний інструмент фортепіано
Хореографічне мистецтво
Хоровий спів
Музичний інструмент бас-гітара
Музичний інструмент гітара
Музичний інструмент Домра
Музичний інструмент електрогітара
Сольний спів

Типові навчальні програми середнього (базового) підрівня

Ударні інструменти
Музична грамота та практичне музикування
Музичний інструмент скрипка
Музичний інструмент баян
Музичний інструмент бандура
Музичний інструмент акордеон
Музичний інструмент Кларнет
Музичний інструмент Саксофон
Музичний інструмент ТРУБА
Музичний інструмент фортепіано
Хореографічне мистецтво
Хоровий спів
Музичний інструмент гітара
Музичний інструмент Домра
Музичний інструмент електрогітара
Сольний спів